Alimentare cu apa pentru satul Negoiesti

Fotografie0136

Primaria Baia de Arama, a incheiat astazi un contract în urma caruia se va executa, finaliza si întretine sistemul de canalizare, statiile de epurare si retelele de alimentare cu apa în satul Negoiesti. Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului este de aproximativ 2 milioane €, durata acestuia fiind de 9 luni odata cu primirea ordinului de începere a lucrarilor din partea beneficiarului.
Executarea contractului începe dupa constituirea garantiei de buna executie si predarea amplasamentului.
Iata o scurta prezentare a documentelor acestui contract:
Documentatia de atribuire a contractului de achizitie publica;

Dosarul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica;
Propunerea tehnica;
Propunerea financiara;
GraficulRaportul procedurii de atribuire a contractului;
Comunicarea rezultatului procedurii.

Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice vestigii si obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, în relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

Copyright 2011-2014 -Toate drepturile rezervate - PRIMARIA BAIA DE ARAMA. Interzisa preluarea articolelor fara acordul institutiei, cu exceptia comunicatelor de presa.