ANUNT cu privire la arderea vegetatiei uscate pe terenurile agricole

4

In conformitate cu prevederile Ordinului 30/147/2010 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor pentru aprobarea bunelor conditii agricole si de mediu (GAEC) in Romania, arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenurile agricole, precum si arderea vegetatiei paji~tilor permanente sunt interzise.

Conform prevederilor art. 94 alin (1) litera n) din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, persoanele fizice si juridice, detinatori legali de terenuri, au obligatia de a nu arde miristile, stuful, tufarisurile sau vegetatia ierboasa fara acceptul autoritatilor competente pentru protectia mediului si fara informarea in prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta.

Potrivit art. 98 alin. (1) din ordonanta de urgenta mentionata mai sus, arderea miristilor, a stufului, a tufarisurilor si a vegetatiei ierboase din ariile naturale protejate constituie infractiune si se pedepsete cu inchisoare sau arnenda penala daca a fost de natura sa puna in pericol viata ori sanatatea umana, animala sau vegetala.

De asemenea, arderea miristilor si a resturilor vegetale este strict interzisa cand nu se impune o masura de carantina fitosanitara pentru prevenirea raspandirii unor boli sau daunatori specifIci.  Astfel, autoritatile locale pentru protectia mediului vor emite, la solicitarea detinatorilor legali de terenuri acceptul pentru desfasurarea activitatii de incendiere, in baza unui document eliberat de catre Unitatea Fitosanitara locala, care atesta prezenta bolilor sau daunatorilor pe terenurile in cauza.

Arderea miristilor, a vegetatiei uscate si a resturilor vegetale se poate executa numai dupa obtinerea permisului de lucru cu focul, cu respectarea masurilor generale de prevenire a incendiilor prevazute la art. 97 din Ordinul nr’ 163/2007 al ministrului administratiei si interne lor, in urmatoarele conditii:

  • utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de incendiu si pe timp de vant este interzisa;
  • locurile cu pericol de incendiu se stabililesc si se marcheaza de persoanele in drept;
  • arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, a deseurilor si a altor materiale combustibilese face in locuri special amenajate ori pe terenuri pregatite, cu luarea masurilor ce se impun pentru impiedicarea propagarii focului la vecinatati, asigunlndu-se supravegherea permanenta a arderii, precum si stingerea jarului dupa terminarea activitatii;
  • arderea miristilor se face numai impiedicarea propagarii focului permanenta a arderii;prepararea hranei prin utilizarea focului deschis in incintele unitatilor, in zonele de agrement si in gospodariile populatiei se face numai in locuri special amenajate, inconditii si la distanre care sa nu permita propagarea focului la constructii, depozite,culturi agricole, paduri, planta!ii sau alte vecinatati;
  • utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de 40 m fata de locurilecupericol de explozie: gaze si lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi, etc.,respectiv 10 m fata de materiale sau substante combustibile : lemn, hartie, textile,carton asfaltat, bitum, ulei, etc., fara a fi supravegheat si asigurat prin masuri corespunzatoare;
  • luarea masurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul in conditii si in locuri incare se pot produce incendii constituie o obligatie a persoanelor care raspund, potrivit  legii, de cresterea, educarea si ingrijirea copiilor.

 

Copyright 2011-2014 -Toate drepturile rezervate - PRIMARIA BAIA DE ARAMA. Interzisa preluarea articolelor fara acordul institutiei, cu exceptia comunicatelor de presa.