Telefon: 0252381020; 0252381473  Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Pinterest             Monitorul Oficial Local

demo

Informatii publice - Primaria Baia de Arama

Hotarari

Index

Hotarari anul 2020

Filename Size Date & Time
An Adobe Acrobat file HCL 44 din 25.08.2021 adm. bunuri de către C.T. C. Brâncoveanu.pdf 2.81 MB 2022-02-09 10:23:42
An Adobe Acrobat file HCL 49 din 30.09.2021- utilizare excedent bugetar și rectificare bug.pdf 2.18 MB 2022-02-09 10:24:54
An Adobe Acrobat file HCL 50 din 30.09.2021 acordare sprijinfinanciar Boteanu C..pdf 639.05 KB 2022-02-09 10:24:50
An Adobe Acrobat file HCL 51 din 30.09.2021 - mandatare reprezentant AGA - serv. apă și canal.pdf 659.31 KB 2022-02-09 10:24:46
An Adobe Acrobat file HCL 52 din 30.09.2021 mandatare repr. CL - AGA -Contract de Delegare a Gestiunii nr. 20 din 01.11.2009.pdf 698.94 KB 2022-02-09 10:24:43
An Adobe Acrobat file HCL 53 din 30.09.2021 desemnare repr. CL cons. de adm Colegiu C. Brâncoveanu.pdf 601.16 KB 2022-02-09 10:24:27
An Adobe Acrobat file HCL 54 din 30.09.2021 desemnare repr. CL în Cons. de Adm TABOR 2021 - 2022.pdf 568.92 KB 2022-02-09 10:24:23
An Adobe Acrobat file HCL 55 din 30.09..2021 dare în adm bunuri catre Spitalul BDA.pdf 2.64 MB 2022-02-09 10:24:17
An Adobe Acrobat file HCL 56 din 30.09.2021 aprobare indicatori Modernizare Drumuri.pdf 1.2 MB 2022-02-09 10:24:13
An Adobe Acrobat file HCL 57 din 30.08.2021 aprobare indicatori sisteme de canalizare Negoiești.pdf 1.22 MB 2022-02-09 10:24:10
An Adobe Acrobat file HCL 60 Din 29.10.2021 reabilitare retea apa Dealu Ciorii.pdf 761.01 KB 2022-02-09 10:28:06
An Adobe Acrobat file HCL 61 din 29.10.2021 const. comisie fond locativ.pdf 911.11 KB 2022-02-09 10:28:09
An Adobe Acrobat file HCL 62 din 29.10.2021 aprobare regulament acordare ajutoare de urgență.pdf 4.28 MB 2022-02-09 10:27:50
An Adobe Acrobat file HCL 62 din 29.10.2021 aprobare regulament acordare ajutoare de urgență 2.pdf 4.28 MB 2022-02-09 10:28:20
An Adobe Acrobat file HCL nr.1.II.16.11.2020 privind org. comisiilor de specialitatebale C.L. al or. Baia de Arama.pdf 4.95 MB 2020-11-27 18:56:18
An Adobe Acrobat file Hot. 35 din 30.06.2021 - prelungire contr. închiriere ANL.pdf 1.31 MB 2022-02-09 10:27:27
An Adobe Acrobat file Hot. 36 din 16.07.2021 Sprin fimanciar Matei C-tin.pdf 654.71 KB 2022-02-09 10:25:55
An Adobe Acrobat file Hot. 45 din 31.08.2021 utilizareevcedent bugetar și rectificare.pdf 2.24 MB 2022-02-09 10:27:14
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.15.II.din 15.12.2020, privind rectificarea bugetului local al orasului Baia de Arama pentru anul 2020.pdf 295.13 KB 2021-01-07 17:38:44
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.17.II.din 21.12.2020, privind rectificarea bugetului local al orasului Baia de Arama pentru anul 2020.pdf 52.04 KB 2021-01-07 17:38:44
An Adobe Acrobat file Hotararea nr 6.II.din 27.11.2020 privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat acreditate pentru anul scolar 2021-2020.pdf 57.58 KB 2020-12-19 06:01:38
An Adobe Acrobat file Hotararea nr 11.II. din 27.11.2020, privind constituirea Comisiei de Analiza a Locuintelor din Fondul Locativ al or. Baia de Arama.pdf 76.95 KB 2020-12-19 06:01:38
An Adobe Acrobat file Hotarârea 34 din 30.06.2021 privind respingerea proiectului de hot. ref. la aprob calendarului de act. culturale la nivelul or. Baia de Aramă.pdf 722.09 KB 2022-02-09 10:27:19
An Adobe Acrobat file Hotarâre nr. 33 din 30.06.2021 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al d-lui CUNIȚĂ GABRIEL ADRIAN.pdf 675.82 KB 2022-02-09 10:27:23
An Adobe Acrobat file Hot¦rârea nr. 4 din 31.01.2020 privind aprobarea întocmirii unui S.F. având ca obiect construirea unui pod peste râul Brebina (DOS ZEICU).pdf 91.36 KB 2020-04-08 22:10:20
An Adobe Acrobat file Hot¦rârea nr. 5 din 31.01.2020 privind aprobarea taxei de salubritate..pdf 112.79 KB 2020-04-08 22:10:20
An Adobe Acrobat file Hot¦rârea nr. 6 din 31.01.2020 privind modificarea HCL NR. 97 din 29.11.2019..pdf 99.3 KB 2020-04-08 22:10:20
An Adobe Acrobat file Hot¦rârea nr. 9 din 19.02.2020 privind aprobarea bugetului or, Baia de Aram¦..pdf 3.84 MB 2020-04-08 22:11:24
An Adobe Acrobat file Hot¦rârea nr. 10 din 27.02.2020 privind instituirea taxei de salubritate pentru anul 2020..pdf 5.21 MB 2020-04-10 19:56:28
An Adobe Acrobat file Hot¦rârea nr. 12 din 27.02.2020 privind acordarea Diplomei de fidelitate, familiilor care au împlinit 50 de ani de c¦s¦torie..pdf 821.27 KB 2020-04-10 19:56:28
An Adobe Acrobat file Hot¦rârea nr. 17 din 31.03.2020 pentru respingerea proiectului de hot. pentru modificarea HCL 14 din 28.02.2020..pdf 85.29 KB 2020-04-10 19:56:40
An Adobe Acrobat file Hot¦rârea nr. 18 din 30.04.2020 privind indexarea i + t respectiv actualizarea amenzilor ptr anul 2021.pdf 3.03 MB 2020-05-25 22:59:42
An Adobe Acrobat file Hot¦rârea nr. 19 din 30.04.2020 privind stabilirea tarifului activitatilor serv. de iluminat public.pdf 97.33 KB 2020-05-25 22:59:42
An Adobe Acrobat file Hot¦rârea nr. 20 din 30.04.2020 privind stabilirea tarifului de cosit.pdf 96.37 KB 2020-05-25 22:59:42
An Adobe Acrobat file Hot¦rârea nr. 21 din 30.04.2020 privindrectificarea bug. local pentru anul 2020.pdf 92.42 KB 2020-05-25 22:59:42
An Adobe Acrobat file Hot¦rârea nr. 23 din 20.05.2020 privind aprobarea contului anual de exec. bug 2019.pdf 22.52 MB 2020-06-11 16:30:38
An Adobe Acrobat file Hot¦rârea nr. 24 din 30.06.2020 privind respingerea pr. de hot. privind aprobarea ORGANIGRAMEI U.A.T. BAIA 2020.pdf 819.68 KB 2020-07-29 15:24:06
An Adobe Acrobat file Hot¦rârea nr. 26 din 30.06.2020 privind mandatarea reprez. AGA ptr Menegementul Serv. de Apa si Canalizare MH..pdf 1.39 MB 2020-07-29 15:24:06
An Adobe Acrobat file Hot¦rârea nr. 27 din 30.06.2020 privind prelungirea contr. ANL.pdf 1.39 MB 2020-07-29 15:24:06
An Adobe Acrobat file Hot¦rârea nr. 28 din 30.06.2020 privind acordarea din bug. local a unor aj. de deces.pdf 788.21 KB 2020-07-29 15:24:06
An Adobe Acrobat file Hot¦rârea nr. 29 din 03.07.2020 privind apr. val. invest. af. UAT Baia de Arama si a part. CL Baia la cofin. Pr. reg. de dez. a infrastr. de apa 2014 - 2020.pdf 713.73 KB 2020-07-29 15:24:00
An Adobe Acrobat file Hot¦rârea nr. 30 din 03.07.2020 privind aprobarea pl. an. de ev. a tarifelor cf. rez. Analizei Cost-Beneficiu pt. Pr.Reg. de dezv. a infrastr. de apa si apa uzata.pdf 1.08 MB 2020-07-29 15:24:02
An Adobe Acrobat file Hot¦rârea nr. 31 din 03.07.2020 privind punerea la disp. a pr reg. de dezv. a infrast. de apa si apa uzat¦ din jud. MH în per. 2014 - 2020 a ter. pt. constr.pdf 1.46 MB 2020-07-29 15:24:02
An Adobe Acrobat file Hot¦rârea nr. 32 din 03.07.2020 privind ap. S.F. pt. pr. reg. de dezv. a infrastr. de apa si apa uzata din jud. MH 2014-2020.pdf 1.52 MB 2020-07-29 15:24:02
An Adobe Acrobat file Hot¦rârea nr. 33 din 03.07.2020 privind delegarea d-lui cons. Cornel Boteanu pt. îndeplinirea temp. a atr. d-lui Maria Iulian - vicepr. cu atr. de primar.pdf 686.99 KB 2020-07-29 15:24:02
An Adobe Acrobat file Hot¦rârea nr. 35 din 30.07.2020, privind aprobarea dezmembrarii imobilelor, constructie blocuri ANL, avand nr. cadastral 50676-C1, respectiv 50676-C2.pdf 135.12 KB 2020-09-14 16:34:12
An Adobe Acrobat file Hot¦rârea nr. 37 din din 30.07.2020, privind rectificarea bugetului local al or.Baia de Arama pe anul 2019.pdf 38.15 KB 2020-09-14 16:34:12
An Adobe Acrobat file Hot¦rârea nr. 38 din 03.08.2020, privind delegarea dlui consilier local Boteanu Cornel pentru indeplinirea temporara a atributiilor dlui Maria Iulian viceprimar.pdf 38.85 KB 2020-09-14 16:34:16
An Adobe Acrobat file Hot¦rârea nr. 39 din 21.08.2020, privind delegarea dlui consilier local Boteanu Cornel pentru indeplinirea temporara a atributiilor dlui Maria Iulian viceprimar.pdf 40.97 KB 2020-09-14 16:34:20
An Adobe Acrobat file Hot¦rârea nr. 42 din 31.08.2020, privind rectificarea bugetului local al orasului Baia de Arama pe anul 2020.pdf 114.66 KB 2020-09-14 16:34:28
An Adobe Acrobat file Hot¦rârea nr. 43 din 11.09.2020, privind respingerea proiectului de hotarare privind delegarea dlui consilier local Vaidianu Ion.pdf 43.21 KB 2020-09-14 16:34:32
An Adobe Acrobat file Hot¦rârea nr. 44 din 11.09.2020, privind rectificarea bugetului local al orasului Baia de Arama pentru anul 2020.pdf 42.59 KB 2020-09-14 16:34:32
An Adobe Acrobat file Hot¦rârea nr. 45 din 16.09.2020 privind delegarea unui consilier pt. indep. temp. a atr. d-lui Maria Iulian vicepr. cu atr. de primar.pdf 741.35 KB 2020-11-27 18:56:18
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr. 1 din 31.01.2020 privind avizarea st. de spec. întocmit de As. pt. Managementul Serv. de Apă și de Canalizare MH.pdf 75.55 KB 2020-04-10 19:54:50
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr. 2 din 31.01.2020 privind mandatarea repr. în AGA pt. Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare..pdf 81.63 KB 2020-04-08 22:10:18
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr. 3 din 31.01.2020 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020..pdf 211.57 KB 2020-04-08 22:10:18
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr. 7 din 18.02.2020 privind alegerea președintelui de sedință..pdf 61.75 KB 2020-04-08 22:10:54
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr. 8 din 18.02.2020 privind aprobarea indicatorilor Tehnico - Economici inv. Sisten de canalizare si inst. de epurare Negoiești..pdf 83.35 KB 2020-04-08 22:10:54
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr. 11 din 27.02.2020 privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor..pdf 6.5 MB 2020-04-10 19:56:28
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr. 13 din 27.02.2020 privind aprobarea organigramei de funcții pentru Spitalul Baia de Arama..pdf 734.49 KB 2020-04-10 19:56:28
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr. 14 din 04.03.2020 privind aprobarea dării în folosință gratuită a Stadionului or. Baia de Aramă..pdf 213.82 KB 2020-04-10 19:56:34
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr. 15 din 31.03.2020 privind aprobarea selectării și angajării unui cabinet de avocatură..pdf 100.51 KB 2020-04-10 19:56:40
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr. 16 din 31.03.2020 privind mandatarea reprezentantului C.L. să-și exprime votul in AGEA de la SECOM din 31.03.2020..pdf 137.06 KB 2020-04-10 19:56:40
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr. 22 din 29.05.2020 privind alegerea președintelui de ședință.pdf 526.04 KB 2020-06-11 16:29:50
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr. 25 din 30.06.2020 privind respingerea pr. de hot. privind aprobarea concesionarii prin licitație a pajistilor.pdf 886.93 KB 2020-07-29 15:24:06
An Adobe Acrobat file hcl12020.pdf 747.73 KB 2020-03-13 10:05:08
An Adobe Acrobat file hot. 37 din 16.07.2021 apr calendarului de act. or BDA.pdf 1008.32 KB 2022-02-09 10:25:51
An Adobe Acrobat file hot. 38 din 29.07.2021.pdf 768.11 KB 2022-02-09 10:26:13
An Adobe Acrobat file hot. 39 din 29.07.2021 id. cai acces UAT.pdf 766.83 KB 2022-02-09 10:26:08
An Adobe Acrobat file hot. 40 din 29.07.2021 privind mandatarea CL Baia de Aramă pentru exprimarea votului AGOA - SECOM din 30.08.2021.pdf 634.97 KB 2022-02-09 10:26:04
An Adobe Acrobat file hot. 41 din 29.07.2021 privind aderarea or. BdA la ADI - audit - MH.pdf 806.37 KB 2022-02-09 10:25:59
An Adobe Acrobat file hot. 43 din 25.08.2021 respingere proiect dare in adm. bunuri imobile propr. UAT către C.T. C Brâncoveanu.pdf 635.71 KB 2022-02-09 10:23:32
An Adobe Acrobat file hot. 46.31.08.2021 - respingere pr. hot. trecere teren din dom. publ.pdf 613.82 KB 2022-02-09 10:27:10
An Adobe Acrobat file hot. 47 din 31.08.2021 acordare aj. de urgență.pdf 845.69 KB 2022-02-09 10:27:05
An Adobe Acrobat file hot. 48 din 31.08.2021 mandatare repr. CL BDA - sedință AGOA - SECOM.pdf 1.92 MB 2022-02-09 10:27:02
An Adobe Acrobat file hot 42 din 24.08.2021 alegere preș. de șdință.pdf 618.64 KB 2022-02-09 10:23:28
An Adobe Acrobat file hotarare privind rectificarea bugetara nr. 46 din 22.09.2020 + p.v. sedinta extraordinara.pdf 41.56 KB 2021-01-07 17:38:44


Ultima modificare Miercuri, 11 August 2021 11:23
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Contacteaza-ne rapid
Bine ati venit!

Website-ul primariei Baia de Arama a fost conceput pentru a simplifica procesul de comunicare cu cetatenii, dar si pentru a asigura transparenta decizionala potrivit prevederilor legislatiei in vigoare. Speram ca navigarea sa fie placuta si usoara!

Program de lucru cu publicul:

Luni-vineri – 08:00 : 16:00
Sambata - Inchis
Duminica - Inchis

Mini-galerie stiri